Breaking News

Giáo Trình Complete Indonesian bài 1

Tiếng Indonesia là ngôn ngữ chung của nhiều quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Đông Timor và miền Nam Thái Lan. Với hơn 250 triệu người nói, ngôn ngữ này là một trong những ngôn ngữ quan trọng trên thế giới. 
Giáo trình Complete Indonesian của tác giả Christopher Byrnes và Eva Nyimas được đánh giá là một trong những quyển giáo trình dạy và học tiếng Indonesia hay nhất. Sách gồm 17 bài, 416 trang với các chủ đề thông dụng như chào hỏi, giới thiệu, ngôn ngữ, đất nước, công việc, học tập, gia đình, ngày tháng, hỏi đường, đổi tiền, đặt phòng, du lịch,... Bên dưới là bài số 1.