Breaking News

Đất nước Nhật Bản: Xuất thân của nguyên tắc 5S


Ngày nay thì mọi công ty, đặc biệt là công ty có nhà máy sản xuất ở khắp nơi trên thế giới, đều có riêng bộ phận chuyên về 5S, mà bản dịch tiếng Anh phổ biến là “ SORT”, “SET IN ORDER”, “STANDARDIZE”, “SUSTAINT” và “SELF-DISCIPLINE”

Vậy 5S là gì?

Seiri (整理 Sàng lọc): phân loại, tổ chức các vật dụng theo trật tự, di dời những thứ không cần thiết, có thể bán đi hoặc tái sử dụng.

Seiton (整頓 Sắp xếp): Sau khi đã loại bỏ các vật dụng không cần thiết thì công việc tiếp theo là tổ chức các vật dụng còn lại một cách hiệu quả theo tiêu chí dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ trả lại.

Seiso (清掃 Sạch sẽ): Thường xuyên vệ sinh,giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ thông qua việc tổ chức vệ sinh tổng thể và tổ chức vệ sinh hàng ngày máy móc vật dụng và khu làm việc. Điều này hướng tới cải thiện môi trường làm việc, giảm thiểu rủi ro, tai nạn đồng thời nâng cao tính chính xác của máy móc thiết bị (do ảnh hưởng của bụi bẩn).

Seiketsu (清潔 Săn sóc): Luôn luôn kiểm tra, duy trì 3S ở trên. Bằng việc phát triển S4, các hoạt động 3S bên trên sẽ được cải tiến dần dựa theo tiêu chuẩn đã đặt ra và tiến tới hoàn thiện 5S trong doanh nghiệp.

Shitsuke ( Sẵn sàng): Nghĩa là rèn luyện, tạo nên một thói quen, nề nếp, tác phong cho mọi người trong thực hiện 5S.

Tư Tư - Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn 


Rất ngắn gọn, rất súc tích nhưng mà làm mãi không hết đó ạ. Mọi người làm quen dần dần nhé, rất hiệu quả trong cuộc sống của chúng ta.