Breaking News

Các từ chỉ phương hướng trong tiếng Hoa

Sau đây là các từ chỉ phương hướng trong tiếng Hoa, thích hợp để chỉ đường hoặc hướng dẫn tìm đồ đạc...


Phồn thể; Giản thể
Phiên âm
Ý nghĩa
shàngmiàn
phía trên
下面
xiàmiàn
phía dưới
裡面  ; 里面
lǐmiàn
bên trong
外面
wàimiàn
bên ngoài
對面  ;
duìmiàn
đối diện
  ;
dōng
hướng đông
西
xi
hướng tây
nán
hướng nam
běi
hướng bắc