Breaking News

Cách dùng sở hữu 的

đọc là /de/  ĐÍCH, nghĩa là của.
1. Định ngữ và trợ từ kết cấu “的”:

Định ngữ +的+Trung tâm ngữ

Định ngữ: thành phần đứng trước tu sức cho danh từ
Trung tâm ngữ : thành phần chính được nói đến(ở đây là danh từ)
Định ngữ có thể là danh từ, đại từ, tính từ, cụm chủ vị


Danh từ hoặc đại từ làm định ngữ biểu thị quan hệ sở hữu, hạn định phải thêm “的”.

你的书 /Wǒ de shū/(Sách của bạn: biểu thị sở hữu,  là đại từ làm định ngữ)
理老师的杂志 /Wáng lǎoshī de zázhì/( Tạp chí của thầy Lý: biểu thị sở hữu, 理老师 là danh từ làm định ngữ

Một số trường hợp không cần dùng khi biểu thị cho mối quan hệ gần gũi thân thuộc như:
我爸爸、我的爸爸 tức là bố tôi hoặc bố của tôi đều được.

Cụm tính từ làm định ngữ dùng để miêu tả phải có “的”,tính từ đơn âm tiết làm định ngữ không cần“的”, tính từ song âm tiết có thể có hoặc không có “的”:

漂亮姑娘  /Piàoliang gūniang/
hoặc 漂亮的姑娘 /piàoliang de gūniang/
他是好人 / ta Shì hǎo rén/( 好:tính từ đơn âm tiết)
他是很好的人 /ta Shì hěn hǎo de rén/(很好: cụm tính từ)

Có trường hợp giữa định ngữ và trung tâm ngữ không cần khi biểu thị phân loại

中文书、英文书、中国地图
Sách Trung văn, sách Anh văn, bản đồ Trung Quốc.


2. Từ tổ chữ“的”

Từ ( danh từ, đại từ,tính từ, động từ) hoặc cụm từ thêm “的”đằng sau trở thành danh từ hóa. Nói 1 cách nôm na Tiếng Việt các em hay dịch là “cái +….”
新:tính từ thêm “的”trở thành danh từ: 新的: cái mới
Cái của tôi:我的
Cái của ai:谁的
Cái anh ấy mua :他买的
新的是我的。
Giữa người nói và người nghe đã ngầm hiểu “cái ” được nhắc đến ở đây là cái gì。

Các danh từ, đại từ, động từ, tính từ hoặc cụm từ thêm “的” phía sau, sẽ hình thành tổ từ chữ “的”.  Khi đó trung tâm ngữ có thể được lược bỏ. Dùng để tỉnh lược danh  từ  đã được nhắc tới phía trước, giúp câu nói ngắn ngọn hơn.

这本杂志是中文的
Cuốn tạp chí này là tạp chí tiếng Trung (中文的杂志) (phía sau đã được lược bỏ danh từ 杂志)


3. Kết cấu “是……的”

Dùng với hành động đã xảy ra.
Dùng để nhấn mạnh thời gian, địa điểm, phương thức, mục đích, đối tượng….
Trong câu khẳng định “” có thể lược bỏ. trong câu phủ định phải dùng không được lược bỏ.
我(是)坐飞机来这里的
Tôi đi máy bay đến đây.(nhấn mạnh phương thức)

我不是来旅行的,我是来留学的。
Không phải tôi đến đây du lich, tôi đến du học. nhấn mạnh muc đích)

--------------------
Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn và các tiếng hiếm

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/