Breaking News

Câu hỏi đuôi - Tag question

Câu hỏi đuôi là dạng câu mà thông thường người hỏi đã nắm thông tin và mục đích hỏi là để xác nhận lại thông tin đó rằng đúng hay là không đúng.


S +V, to be/ trợ động từ + S?


|| Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định.

|| Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định


Ví dụ: They aren’t students, are they? (Họ là học sinh đúng không?)

           John hasn’t come back home yet, has he? (John đã về nhà chưa?)
         
           Don’t make noise, will you? (Các con sẽ không làm ồn chứ?)

           Let’s go outside, shall we? (Chúng ta ra ngoài chơi chứ?)
         
           Swimming helps us reduce stress, doesn’t it? (Bơi giúp chúng ta giảm căng thẳng chứ?)Và dù là vế khẳng định ở trước hay vê phủ định ở trước thì, câu trả lời cho câu hỏi đuôi luôn tuân thủ YES cho khẳng định, hoặc NO cho phủ định.

Ví dụ: They aren’t students, are they? - Yes, they are. (có nghĩa là: họ đúng là học sinh)
                                                               - No, they aren't. (có nghĩa là: họ không phải học sinh)
         
            They are students, aren't  they? - Yes, they are. (vẫn có nghĩa là: họ đúng là học sinh)
                                                               - No, they aren't. (vẫn có nghĩa là: họ không phải học sinh)


 --------------------

Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn và các tiếng hiếm

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/