Breaking News

Tiếng Hoa: Cấu trúc câu có HOẶC LÀ 还是 (Háishì) / 或者 (huòzhě)

还是 :hay là, dùng trong câu hỏi lựa chọnVí dụ:  她吃饭还是吃面?
            tāchīfàn háishì chī miàn?
            Cô ta ăn cơm hay là ăn mỳ?

           玛丽 骑车去还是坐车去?
           Mǎ lì qí chē qù háishì zuòchē qù?
           Marie lái xe đi hay đi xe bus?

           他是老师还是学生 ?
           Tā shì lǎoshī háishì xuésheng ?
           Ông ta là giáo viên hay là học sinh?
或者:hoặc, hoặc là,hay, dùng trong câu trần thuật


Ví dụ:  晚上我常看书、看电影或者跟朋友去喝咖啡。
            wǎnshàng wǒ cháng kànshū, tīng yīnyuè, kàn diànyǐng huòzhě gēn péngyǒu qù hē kāfēi.
            Buổi tối tôi thường đọc sách, xem phim hoặc đi uống cafe với bạn bè.

            我们骑车去或者坐车去都行。
            wǒmen qí chē qù huòzhě zuòchē qù dōu xíng.
            Chúng ta lái xe đi hoặc là ngồi xe bus đi đều ok.

            牛奶或者奶茶都可以。
            niú nǎihuòzhě nǎichá kěyǐ.
            Sữa bò hoặc là trà sữa đều được.