Breaking News

CHÚC ĐÁM CƯỚI TIẾNG HOA

Đi đám cưới chúc làm sao cho hay?


美满良缘
měimǎn liángyuán

Lương duyên mỹ mãn


周联璧合
zhōuliánbì hé

Châu liên bích hợp (trai lành giá tốt kết hợp)


佳偶天成
jiā'ǒu tiānchéng

Giai ngẫu thiên thành (Xứng đôi vừa lứa)


永结同心
yǒng jié tóngxīn

Vĩnh kết đồng tâm (Kết lòng hợp dạ trọn đời)


百年好合
bǎinián hǎohé

Bách niên hảo hợp (Trăm năm hạnh phúc)


男才女貌
Náncáinǚmào.

Nam tài nữ mạo. (Trai tài gái sắc)


夫唱妇随
Fūchàngfùsuí

Phu xướng phụ tùy (Ngày nay hiểu là vợ chồng luôn đồng lòng kẻ tung người hứng)


百年偕老
Bǎinián xiélǎo

Bách niên giai lão (Chung sống đến đầu bạc răng long)


五世其昌
Wǔ shì qí chāng

Ngũ thế kỳ xương (Con cháu đời đời hưng thịnh)