Breaking News

Chứng minh năng lực tiếng Tây Ban Nha: DELE

DELE (Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ), được cấp bởi Bộ Giáo Dục và Văn Hóa
Tây Ban Nha, là một sự công nhận chính thức về mức độ nắm vững ngôn ngữ về khả năng đọc, viết, nói và hiểu ngôn ngữ Tây Ban Nha của công dân các quốc gia không dùng ngôn ngữ này một cách chính thống. Chứng chỉ này được công nhận trên toàn thế giới.

Có 6 mức độ từ sơ cấp cho đến cao cấp như sau:

DELE NIVEL ACCESO (A1) công nhận sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ về khả năng thực hiện
các tình huống giao tiếp đơn giản bằng cách sử dụng những cụm từ cơ bản nhằm mục đích đáp ứng
yêu cầu của một tình huống cụ thể hoặc những chủ đề quen thuộc hàng ngày.

DELE NIVEL PLANTAFORMA (A2) công nhận sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ để có thể hiểu
được những câu và những ý diễn đạt thông dụng liên quan tới những lĩnh vực gần gũi nhất (như
thông tin cá nhân, thông tin về gia đình, mua sắm, địa điểm, v.v…).

DELE NIVEL UMBRAL (B1) công nhận sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ để có thể đối phó với
một diện rộng các tình huống đòi hỏi việc sử dụng cơ bản về ngôn ngữ.

DELE NIVEL AVANZADO (B2) công nhận sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ cho phép các tình
huống giao tiếp thông thường của cuộc sống hàng ngày, ở đó việc sử dụng chuyên sâu là không cần
thiết.

DELE DOMINIO OPERATIVO EFICAZ (C1) công nhận sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ để
có thể thích ứng với việc sử dụng ngôn ngữ trong một loạt các tình huống xã hội, bày tỏ ý kiến và
có thể tham gia vào các cuộc thảo luận và tranh luận một cách chấp nhận được.

DELE NIVEL MAESTRÍA (C2) công nhận sự hiểu biết cần thiết về ngôn ngữ cho phép việc giao
tiếp trong mọi tình huống, đòi hỏi việc sử dụng nâng cao của tiếng Tây Ban Nha và kiến thức về
nền văn hóa của nó.Trích phim: Cuộc phiêu lưu của Ferdinand - 2017
 --------------------
Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn và các tiếng hiếm

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/"