Breaking News

Giao tiếp tiếng Hoa: Cảm ơn


Trong bài kỳ trước về chủ đề Xin lỗi rồi, vậy kỳ này chúng ta sẽ bàn về Cảm ơn nhé cả nhà. Một số cụm tiêu biểu chúng ta vẫn thường nghe, như sau:
谢 谢 xièxie cảm ơn
谢 谢 你 xièxie nǐ cảm ơn bạn
谢 谢 您 xièxie nín cảm ơn bạn
( là từ để xưng hô kính trọng với người trên, hoặc khách sáo với người lạ)
谢 谢 你 们 xièxie nǐmen cảm ơn các bạn
多 谢 duōxiè cảm ơn nhiều (đa tạ)
多 谢 你 了 duōxiè nǐ le cảm ơn các bạn nhiều
 太 谢 谢 了 tài xièxie le cảm ơn các bạn rất nhiều

Đã nhận được lời cảm ơn rồi thì nói làm sao cho phải? Thật ra người Trung Quốc cũng giống như người Việt Nam rất khách sáo và rất tha nhân, nên mỗi khi giúp ai điều gì thường ít khi đòi hỏi nhận lại, do đó các câu điển hình nghe được chính là:


不 谢 bú xiè Không cần cảm ơn
不 用 谢 bú yòng xiè Không cần cảm ơn
不 客 气 bú kèqì. Đừng khách sáo.
 --------------------
 Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn và các tiếng hiếm

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/