Breaking News

Học tiếng Anh qua bài hát: Loyal Brave True (Phim Hoa Mộc Lan - Disney)


Tiếng Anh cũng như tiếng Việt và nhiều thứ tiếng khác, khi học chữ cái là một chuyện, ghép chữ là một chuyện, khi viết và khi nói, khi hát là những câu chuyện không giống nhau. Vậy nên, có thể bạn đã lưu loát trong nghe nói đọc viết văn phạm, tuy nhiên hãy thử sức không nhìn phụ đề thử xem chúng ta nghe hiểu được những tâm tư và lý tưởng của Mộc Lan nhanh hay chậm, trong thời gian bao lâu nhé.

Nguyên tắc nối âm và giản lược những từ không quan trọng đã được vận dụng khá nhiều nhưng nếu chúng ta đã biết chữ gì rồi và nghe chậm hơn, nghe đi nghe lại đoạn đó nhiều lần, sẽ nhận ra nguyên tác nhanh thôi. Chúc các bạn thành công!


Lời bài hát:

War is not freedom
Over my shoulder
I see a clearer view
All for my family
Reason I'm breathing
Everything to lose
Should I ask myself in the water
What a warrior would do?
Tell me, underneath my armor
Am I loyal, brave and true?
Am I loyal, brave and true?
Losing is easy
Winning takes bravery
I am a tiger's fool
Out in the open
No one to save me
The kindest of whispers are cruel
Should I ask myself in the water
What a warrior would do?
Tell me, underneath my armor
Am I loyal, brave and true?
Am I loyal, brave and true?
Cold is the morning
Warm is the dream
Chasing the answers
'Til I can't sleep
Will I be stronger
Or will I be weak
When you're not with me?
Who am I without my armor?
Standing in my father's shoes
All I know is that it's harder
To be loyal, brave and true