Breaking News

Học tiếng Anh qua bài hát: Loyal Brave True (Phim Hoa Mộc Lan - Disney) (2)


Trong bài Học tiếng Anh qua bài hát: Loyal Brave True (Phim Hoa Mộc Lan - Disney) kỳ trước, Ngoại ngữ Thái Sơn đã mời quý vị cùng nghe và nhẩm theo lời bài hát, trong bài này, xin phép được chia sẻ từ vựng và cách phát âm nhé.Một số từ vựng trong bài hát "Loyal Brave True" - phim Hoa Mộc Lan


Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn
251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM
Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/