Breaking News

Học tiếng Pháp: Số đếm từ 1 đến 50

Hôm nay chúng ta cùng nhau học đếm số từ 1 đến 50 nhé!
Đếm số trong tiếng Pháp cũng khá thú vị.


Khi nói số hàng chục thêm 1, thì người Pháp thêm chữ et (và), ví dụ:
21 sẽ là vingt et un
31 sẽ là trente et un
Từ 22-29; 32-39;... sẽ ghép bình thường.
Vậy bạn có thể nói các số sau đây ra tiếng Pháp không?
27, 29, 39, 36, 31, 21

Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn
Đào tạo tiếng Pháp online qua skype
Hotline: 0908890881 - 0931240786