Breaking News

Học tiếng Thuỵ Điển qua đoạn văn ngắn - Đoạn 1: Jag heter Marco

Học tiếng Thuỵ Điển qua đoạn văn ngắn - Đoạn 1:
Hej!
Jag heter Marco. Jag kommer från Italien, men jag bor i Stockholm, Sveriges huvudstad. Jag är sambo. Min flickvän heter Jenny, hon kommer från Örebro. Jag studerar tyska på Karolinska Institutet. Jag pratar italienska, svenska, engelska, och jag förstår lite polska också.
Xin chào!
Tôi tên Marco. Tôi đến từ Ý, nhưng tôi sống tại Stockholm, thủ đô của Thuỵ Điển. Tôi sống chung (không kết hôn). Bạn gái của tôi tên Jenny, cô ấy đến từ Orebro. Tôi học tiếng Đức tại viện Karolinska. Tôi nói tiếng Ý, tiếng Thuỵ Điển, tiếng Anh và tôi cũng hiểu tiếng Ba Lan.

Người nước ngoài học tiếng Thuỵ Điển ngày càng tăng

Từ vựng:
Bor: sống
Flickvän : bạn gái
Tyska : tiếng Đức
Pratar : nói
Förstår : hiểu
Polska : tiếng Ba Lan
Engelska :Anh ngữ
Också :cũng
På :tại
Huvudstad :thủ đô

Nguồn: Trung tâm Thái Sơn