Breaking News

Kỳ thi chứng mình năng lực tiếng HànTOPIK là tên viết tắt của Test of Proficiency in Korean (Hangul 한국어능력시험 và Hanja 韓國語能力試驗) có nghĩa là kỳ thi năng lực tiếng Hàn, do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc tổ chứng nhằm đánh giá năng lực tiếng Hàn của người tại các quốc gia không dùng tiếng Hàn làm ngôn ngữ chính thống.Là căn cứ để đánh giá trình độ tiếng Hàn để nhập cư, kết hôn, xin việc, học tập hay xin học bổng du học Hàn Quốc và là ưu thế khi đến với các công việc công ty trong nước nhưng có vốn sở hữu Hàn Quốc.


Bài thi TOPIK đánh giá 6 cấp độ từ sơ đến cao cấp trên hai trình độ thi.


TOPIK I: trình độ sơ cấp (1 & 2) chỉ thi Nghe và Đọc trong 100 phút


TOPIK II: chia thảnh 4 cấp độ (3, 4, 5 và 6) thi là Đọc, Nghe và Viết trong 180 phút.


Chứng chỉ TOPIK có giá trị hai năm kể từ ngày thi.