Breaking News

Phương hướng trong tiếng Hàn

Sau đây là một vài gợi ý về chỉ hướng, nhằm xác định vị trí của một vật gì đó, hoặc chỉ đường cho ai (hoặc nghe ai chỉ đường).


우측
bên phải
좌측
bên trái
정면
phía trước
phía sau
đối diện
kế tiếp
돌아가다
quay lại
똑바로 가다
đi thẳng về phía trước.


Ảnh: kmaru