Breaking News

Tiếng Hàn: Tên các cơ quan

Tiếp theo của chuyện mục chỉ hướng, mời các bạn học từ vựng các cơ quan điển hình để tiện trong việc đi lại     학교
      trường học
     서점
      hiệu sách
     우체국
      bưu điện
     은행
      ngân hàng
     가게
     cửa hàng
     백화점
     cửa hiệu
     슈퍼마켓
     siêu thị
     식당
     nhà hàng
     병원
    bệnh viện
     약국
    nhà thuốc
     소방서
    trạm cứu hỏa
     경찰서
    đồn cảnh sát


Ảnh một hiệu thuốc Hàn Quốc