Breaking News

Tên các quốc gia trong tiếng Nhật

Ngoại ngữ Thái Sơn mời quý bạn học tham gia buổi bồi dưỡng từ vựng hôm nay với tên các quốc gia lân cận và quen thuộc trên thế giới:


ベトナム
Việt Nam
インドネシア
Indonesia
タイ                                       
Thái Lan
フィリピン
Philippines
ラオス                                   
Lào
シンガポール
Singapore
アメリカ  
Hoa Kỳ
ちゅうごく
Trung Quốc
イギリス
Vương Quốc Anh
フランス
Pháp
ドイツ                                      
Đức
カナダ
Canada
Đặc biệt không thể thiếu đó là: にほん - Nhật Bản.