Breaking News

Tiếng Croatia bài 1

Chắc ai yêu bóng đá cũng đều biết đất nước Croatia đã từng giành cúp Á Quân World cup 2018. Croatia nằm đối diện nước Ý. Người Croatia nói tiếng Croatia, một ngôn ngữ thuộc hệ Slavơ. Hôm nay hãy cùng mình học một số câu chào hỏi thông dụng trong ngôn ngữ này nhé.
Tiếng Croatia- Chào hỏi:
1>Xin chào: Bok (bô-k).
2>Anh(chị) khoẻ không? : Kako ste? (Ka-kô stê?)
3>Bạn khoẻ không? : Kako si? (Ka-kô si?)
4>Khoẻ, cảm ơn Dobro sam, hvala. (Đô brô sam, Hva-la)
5>Làm ơnMolim. (Mô lim)
6>Cảm ơn nhiều: Hvala lijepa. (Hva la Liê pa)
7>Không có chi: Nema na čemu. (Nê ma na Chê mu)
8>Vâng, dạ: Da. (Đa)