Breaking News

Tiếng Hoa: Chứng chỉ HSK

HSK là từ viết tắt của Hanyu Shuiping Khaoshi (汉语水平考试) được quản lý bởi Bộ Giáo dục Trung Quốc và có hiệu lực trên toàn thế giới.HSK là kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ, dành cho những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hán (bao gồm người ngoại quốc, người Hoa ở nước ngoài hoặc thậm chí là một số dân tộc thiểu số ở Trung Quốc).

Kỳ thi trình độ Hán ngữ (HSK) được thiết kế và phát triển bởi Trung tâm kiểm tra trình độ Hán ngữ - trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (北京语言大学). Kỳ thi HSK bao gồm ba mức độ: cơ bản, trung cấp và cao cấp.

HSK bao gồm 3 mức độ chia làm 6 cấp:
- HSK 1,2: cơ bản
- HSK 3,4: trung cấp
- HSK 5,6: cao cấp

Bài thi hiện nay tại Việt Nam đánh giá trên hai kỹ năng Nghe - Đọc đối với cơ bản và ba kỹ năng Nghe - Đọc - Viết đối với trung cấp và cao cấp.


Thông thường, bạn muốn đến Trung Quốc sống và làm việc, học tập thì cần đạt ít nhất là HSK 4, tương tự, các công việc tại các công ty tại Việt Nam có yêu cầu tiếng Hoa.