Breaking News

Tiếng Hoa nhập môn 2: Thanh điệu

Nói về thanh điệu, đầu tiên chúng ta cùng nghe bài hát này nhé, bỏ qua mọi tạp niệm và định kiến học ngôn ngữ như một đứa trẻ.
Phân tích:

Thanh 1 (thanh ngang)  : Đọc cao và bình bình. Gần như đọc các từ không dấu trong tiếng Việt (độ cao 5-5).

Ví dụ: mā

Thanh 2 (thanh sắc)  : Đọc giống dấu sắc trong tiếng Việt. Đọc từ trung bình lên cao (độ cao 3-5).

Ví dụ: má

Thanh 3 (thanh hỏi)  : Đọc gần giống thanh hỏi nhưng kéo dài. Đọc từ thấp và xuống thấp nhất rồi lên cao vừa (độ cao 2-1-4).

Ví dụ: mǎ

Thanh 4 (thanh huyền) : Thanh này giống giữa dấu huyền và dấu nặng. Đọc từ cao nhất xuống thấp nhất (độ cao 5-1).

Ví dụ: mà

Thanh điệu trong tiếng Hoa


Trong tiếng phổ thông Trung Quốc, có môt số chữ không được đọc theo thanh điệu vốn có, mà phải đọc vừa nhẹ vừa ngắn, đó là thanh nhẹ. Thanh nhẹ xuất hiện trong các trường hợp sau:


  • Trong một số từ láy âm, âm tiết thứ hai đọc nhẹ


          Ví dụ: māma, yéye


  • Một số từ 2 âm tiết, âm tiết thứ hai đọc nhẹ


          Ví du: yàoshi
Nếu bạn cần thêm tài liệu, bạn có thể tham khảo tại Nhà sách Online của chúng tôi với vô vàng lựa chọn.

Chúc bạn thành công!

Còn nếu bạn cần người đồng hành trong quá trình học tiếng Hoa, Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn hân hạnh đi cùng bạn.

--  思 思 --