Breaking News

Tiếng Pháp: công nhận năng lực DELF

DELF hay Diplôme d'études en langue française (Chứng chỉ tiếng Pháp cơ sở) là một hệ thống chứng chỉ kiểm tra khả năng Pháp ngữ trên cả bốn phương diện Nghe - Nói - Đọc - Viết do Bộ Giáo dục Pháp cấp cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp ở các nước mà tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ.

DELF bao gồm bốn chứng chỉ tương ứng với bốn cấp độ đầu tiên của CEFR (Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu): A1, A2, B1 và B2.

DELF A1: Trình độ cơ bản nhất. Ở trình độ này người học có khả năng sử dụng tiếng Pháp trong những giao tiếp đơn giản như giới thiệu bản thân, chào hỏi và một số giao tiếp đơn giản khác. Tổng thời gian thi 80 phút.

DELF A2: Ở trình độ này, người sử dụng có khả năng thực hiện những nhiệm vụ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày và có thể sử dụng những câu nói lịch sự và những câu trao đổi thông dụng nhất. Tổng thời gian thi 100 phút.

DELF B1: Ở trình đọ B1, người sử dụng có khả năng sử dụng ngôn ngữ độc lập, ví dụ như có thể theo dõi một cuộc thảo luận, đưa ra ý kiến và quan điểm của mình. Người này cũng có khả năng tự xoay xở trong những tình huống bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày. Tổng thời gian thi 105 phút.

DELF B2: Khi đạt đến trình độ này, người dùng có thể sự dễ dàng thoải mái sử dụng tiếng Pháp trong các bài diễn thuyết và có khả năng tự sửa chữa những lỗi sai của mình. Tổng thời gian thi 150 phút.


Bài thi DELF có ba hình thức thi:

"DELF Prim" cho học sinh tiểu học từ 8 đến 12 tuổi (chỉ có cấp độ A1)

"DELF Junior et Scolaire" cho học sinh trung học từ 12 đến 16 tuổi

"DELF Tous Publics" cho các đối tượng còn lại (người lớn)


Tương ứng như trên giữa trình độ thi và hình thức thi.
Nếu bạn cần thêm tài liệu, bạn có thể tham khảo tại Nhà sách Online của chúng tôi.
Chúc bạn thành công!

Còn nếu bạn cần người đồng hành trong quá trình học tiếng Pháp, Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn hân hạnh đi cùng bạn.

-- 44--