Breaking News

Tiếng Slovakia bài 1 (tt)

Tiếng Slovakia- Bài 1 (tt)
Tính từ sở hữu
***Của tôi:
môj +danh từ giống đực
Moja + danh từ giống cái
Moje + danh từ giống trung
***Của bạn:
Tvoj + danh từ giống đực
Tvoja + Dt giống cái
Tvoje  + Dt giống trung
Khi ghép vào câu, tính từ sở hữu nằm ở trước danh từ:
Moje auto: xe hơi của tôi
Moja kniha : sách của bạn
Môj bicykel : xe đạp của tôi.
Phân loại danh từ: Hôm nay ta tìm hiểu danh từ giống cái. Dt giống cái là từ có nguyên âm a hoặc phụ âm mềm ở cuối.
Vd: kniha, mačka, žena, lod´, posteľ
Bài học hôm sau, ta sẽ tìm hiểu về danh từ giống đực và giống trung nhé cả nhà.

Sau đây là một đoạn đàm thoại và ngữ pháp được viết tay.

Chữ viết tay của Thầy Sơn

Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn
251, đường số 1, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TPHCM
Hotline: 0972090298