Breaking News

Từ vựng cấp thiết: biển đảo thân yêu

Tiếp tục chuyên mục cung cấp từ vựng cấp thiết cho quý độc giả, Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn hôm nay xin phép được chia sẻ tiếp một số từ vựng có liên quan để giúp độc giả có thể dễ dàng hơn khi nghe - đọc thông tin quốc tế về BIỂN ĐẢO.

Ảnh: Google Earth 2020

Các từ vựng này được dịch trên trường từ vựng biển đảo, vì vậy ở một trường từ vựng khác thì quý độc giả nên kiểm tra lại trên một số từ điển điển hình như là Oxford Learner's Dictionaries, Macmilan Dictionary, Cambridge Dictionary để chọn ra nghĩa phù hợp nhất nhé.


Từ vựng
Phiên âm
Ý nghĩa
Sea
/siː/
biển
Beach
/biːtʃ/
biển
Island
/ˈaɪlənd/
hòn đảo
Coast
/kəʊst/
bờ (biển, đại dương)
Shoal
/ʃəʊl/
nông, cạn, không sâu
Ocean
/ˈəʊ.ʃən/
đại dương
Submarine
/ˌsʌbmərˈiːn/
tàu ngầm
Wave
/weɪv/
sóng
Coastal zone
/ˈkəʊ.stəl zəʊn/
đới bờ
Continental shelf
/ˌkɒn.tɪˈnen.tə ʃelf/
thềm lục đại
Seashore
/ˈsiːʃɔːr/
bờ biển
Coral reef
/ˌkɒr.əl ˈriːf/
rặng san hô
Harbor, Port
  /ˈhɑːr.bɚ/   /pɔːt/
cảng biển
Lighthouse
/ˈlaɪthaʊs/
hải đăng (đèn để giúp tàu thuyền định hướng)
Boat
/bəʊt/
tàu
Ship
/ʃɪp/
thuyền (nhỏ)
Sovereignty
/ˈsɒv.rɪn.ti/
chủ quyền
Treaty
/riː.ti/
hiệp ước
Exclusive economic zone (EEZ)
/ɪkˈskluː.sɪv iː.kəˈnɒm.ɪk zəʊn/
đặc khu kinh tế
Paracel Islands

tên gọi quốc tế phổ biến của Quần đảo Hoàng Sa
Spratly Islands

tên gọi quốc tế phổ biến của Quần đảo Trường Sa
The South China Sea
/ðə saʊθ tʃaɪ.nə siː/
tên thường gọi của Biển Đông trên quốc tế
Nautical mile
/ˌnɔː.tɪ.kəl ˈmaɪl/
hải lý (1,852 m)
Maritime dispute
/ˈmær.ɪ.taɪm dɪˈspjuːt/
vùng biển tranh chấp
Lifeguard
/ˈlaɪfɡɑːd/
người cứu hộ
Fisherman
ˈfɪʃəmən/
người đánh cá
Clash
 /klæʃ/
 va chạm
Captain
/ˈkæptɪn/
thuyền trưởng

Có từ vựng rồi, các bạn nhớ áp dụng ngay vào đọc tin tức quốc tế và nói, viết liền vài đoạn ngắn liên quan tới biển đảo thân yêu nghe. Chúc các bạn thành công chinh phục đỉnh cao tiếng Anh!
~ ad Tư Tư ~

 ---888---

"A journey of thousand miles begins with a single step."  - Lao Tzu

Con đường ngàn dặm nào cũng đều bắt nguồn từ những bước chân đầu tiên, từng bước, từng bước, từng bước... kiên trì, nhẫn nại, có khi tiến lên, có khi lui lại, lúc nhanh, lúc chậm chỉ cần chúng ta còn theo đuổi thì hành trình nào cũng có thể chinh phục. 
Tiếng Anh cũng vậy, chúc bạn vững bước! 

 ---888---


Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/