Breaking News

Từ vựng tiếng Anh: chủ đề Sinh nhật

Còn một ngày nữa thôi là tròn 130 năm sinh nhật Bác, một Danh nhân Văn hóa Thế giới, mời các bạn cùng nghe học chủ đề liên quan tới sinh nhật và cùng nghe bài hát Chúc mừng sinh nhật.party host
 /ˈpɑː.ti  həʊst/
chủ của bữa tiệc
guest
/ɡest/
khách mời


celebrate
/ˈsel.ə.breɪt/
mừng, kỷ niệm
throw a party
/θrəʊ ə ˈpɑː.ti /
tổ chức bữa tiệc
toast
/təʊst/
nâng cốc chúc mừng, uống mừng
pool party
/puːl ˈpɑː.ti /
tiệc được tổ chức ở bể bơi


bouquet
/buˈkeɪ/
Bó hoa
confetti
/kənˈfet.i/
Pháo giấy, pháo trang kim
sparkler
/ˈspɑː.klər/
pháo sáng
decoration
/,dekə’rei∫n/
Đồ trang trí
banner
/’bænə/
Tấm băng rôn ngang với thông điệp hoặc dòng chữ về sự kiện trên đó


wrapping paper
/ˈræpɪŋ ˈpeɪpə/
Giấy gói quà
cake
/keɪk/
Bánh ngọt làm từ bột mỳ, trứng,
đường …
unwrap
/ʌnˈræp/
bóc quà


--------------------
Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn và các tiếng hiếm

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/