Breaking News

Từ vựng tiếng Anh: Danh từ chỉ Đồng hồ

Đồng hồ là vật quen thuộc với tất cả mọi chúng ta, để xem giờ hay để làm đồ trang sức, để trang trí nội thất, từ bình dân cho tới hàng hiệu, có ngay cho mình một lời giới thiệu bằng tiếng Anh chuẩn xác về chiếc đồng hồ đang sở hữu hoặc dang mơ ước, bạn đã thử chưa?


Sau đây là một số từ gợi ý: 

clock
/klɒk/
đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn
timepiece
/ˈtaɪm.piːs/
chỉ chung cho đồng hồ
watch
/wɒtʃ/
chỉ chung cho đồng hồ đeo tay
wristwatch
/ˈrɪst.wɒtʃ/
đồng hồ đeo tay
automatic watch
/wɒtʃ/
chỉ chung cho đồng hồ tự động
quartz watch
/ˈkwɔːts wɒtʃ/
chỉ chung cho đồng hồ pin
mechanical watch
/məˈkæn.ɪ.kəl wɒtʃ/
chỉ chung cho đồng hồ cơ
manual winding watch
/ˈmæn.ju.əl ˈwaɪn.dɪŋ
chỉ chung cho đồng hồ lên dây thủ công
 --------------------
Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn và các tiếng hiếm

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/