Breaking News

Từ vựng về COVID - 19 (phần tiếp theo)

Trước khi đọc bài này, các bạn đã thực hiện rửa tay bằng xà phòng, không đưa tay lên mắt mũi miệng và đã cầu nguyện cho đại dịch mau qua chưa ạ?


https://corona.kompa.ai/analytics

https://corona.kompa.ai/


Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn hôm nay xin phép được chia sẻ tiếp một số từ vựng có liên quan để giúp độc giả có thể dễ dàng hơn khi nghe - đọc thông tin quốc tế về COVID -19, các từ vựng này được dịch trên trường từ vựng y học, vì vậy ở một trường từ vựng khác thì quý độc giả nên kiểm tra lại tính phù hợp nhé. Một số từ điển điển hình như là Oxford Learner's Dictionaries, Macmilan Dictionary, Cambridge Dictionary.


Từ vựng
Phiên âm
Ý nghĩa 
epidemic
/ˌep.ɪˈdem.ɪk/
bệnh dịch, nạn dịch
like wildfire (idiom)
/laɪk ˈwaɪld.faɪər/
nhanh chóng, ngoài tấm kiểm soát
coordinate with (phrase)
/kəʊˈɔːdɪneɪt wɪð/
hợp tác, phối hợp (với)
zonotic
/ˌzuː.əˈnɒt.ɪk/
Lây từ vật sang người
infectious
/ɪnˈfek.ʃəs/
hay lây, lây nhiễm
severity
/sɪˈver.ə.ti/
tính khốc liệt, dữ dội, tính nghiêm trọng
acute
/əˈkjuːt/
cấp tính
syndrome
/ˈsɪn.drəʊm/
hội chứng (của một căn bệnh)
treatment
/ˈtriːt.mənt/
sự điều trị, sự chữa trị
mechanical ventilation
/məˈkæn.ɪ.kəl ˌven.tɪˈleɪ.ʃən/
thở máy, thông khí cơ học
Fatal
/ˈfeɪ.təl/
nguy hiểm đến tính mạng

 ---888---

"A journey of thousand miles begins with a single step."  - Lao Tzu

Con đường ngàn dặm nào cũng đều bắt nguồn từ những bước chân đầu tiên, từng bước, từng bước, từng bước... kiên trì, nhẫn nại, có khi tiến lên, có khi lui lại, lúc nhanh, lúc chậm chỉ cần chúng ta còn theo đuổi thì hành trình nào cũng có thể chinh phục. 
Tiếng Anh cũng vậy, chúc bạn vững bước! 

 ---888---


Tư Tư - Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/