Breaking News

Từ vựng về trường học - School Vocabulary

Các bạn đã thử bao giờ mô tả một ngày ở trường bằng tiếng Anh chưa ạ?
Hôm nay có thể thử nói ngắn gọn trong 100 từ xem nào.
Một số từ vựng gợi ý:


từ vựng
cách đọc
ý nghĩa
campus
/ˈkæmpəs/
khuôn viên trường
library
/ˈlaɪbrəri/
thư viện
hall
/hɔːl/
hội trường
classroom
/ˈklɑːsruːm/
phòng học
staffroom
/ˈstæfruːm/
phòng giáo viên
laboratory
/ˈlæbrətɔːri/
phòng thí nghiệm
playing field
/ˈpleɪɪŋ fiːld/
sân chơi thể thao
projector
/prəˈdʒek.tər/
máy chiếu
blackboard
/ˈblæk.bɔːrd/
bảng đen
computer
/kəmˈpjuːtər/
máy vi tính


-------------------
Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn - Anh - Hoa - Nhật - Hàn và các tiếng hiếm

251 đường số 1, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM

Liên hệ: 090 8890 881; tranvanson247@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ngoainguthaison/