Breaking News

Từ vựng tiếng Anh về y tế

Đã có ai trong đời từng đến bệnh viện để khám sức khỏe chưa ạ? Trong bệnh viện thì có rất nhiều chuyên khoa, có bác sĩ chuyên khoa mắt, da liễu, tai - mũi - họng, có y tá, điều dưỡng... Mọi người đã biết tên tiếng Anh chính xác của từng vị bác sĩ, y tá mà chúng ta tới thăm khám chưa ạ? Cùng khám phá một số vị trí chức danh sau đây:


doctor, physician
/ˈdɒk.tə/, /fɪˈzɪʃ.ən/
bác sĩ
surgeon
/’sə:dʤən/
bác sĩ phẫu thuật
genaral practitioner
/ˌdʒen.ər.əl prækˈtɪʃ.ən.ər/
bác sĩ đa khoa
anaesthetist
/əˈniːs.θə.tɪst/
bác sĩ gây tê
nurse
/nɜːs/
y tá
dental surgeon
/ˈden.təl ˌsɜː.dʒən/
bác sĩ nha khoa
dentist
 /ˈden.tɪst/
bác sĩ nha khoa
gynecologist
/ˌɡaɪ.nəˈkɑː.lə.dʒɪst/
bác sĩ sản phụ khoa