Breaking News

Đặt phòng khách sạn

Khi đến một nơi nào đó, chúng ta thường chọn ở khách sạn, hoặc nhà nghỉ, hiện tại thì loại hình homestay cũng khá phổ biến, chỉ cần lên Facebook nhắn tin cho họ để trao đổi về phòng và giá là đặt được, hoặc rất phổ biến chính là gọi điện thoại tới quầy lễ tân:

Do you have any vacancies?
Bên bạn còn phòng không?

I’d like a room for 2 people for 2 nights.
Tôi muốn đặt một phòng cho hai người ở hai đêm.

I’d like a single room.
Tôi muốn đặt một phòng đơn.

I’d like a twin room.
Tôi muốn đặt một phòng có hai giường đơn.

I’d like a queen room.
Tôi muốn đặt một phòng có một giường cỡ lớn.

Are meals included?
Có bao gồm bữa ăn không? (Tức là tiền khách sạn đã bao gồm tiền ăn chưa?)

What time is breakfast?
Bữa sáng bắt đầu khi nào?.

Do you have a reservation?
Quý khách đã đặt phòng trước chưa?

Would you like to have a single room or a double room?
Quý khách muốn đặt phòng đơn hay phòng đôi?.

How long will you stay?
Quý khách sẽ ở lại đây bao lâu?.

Your room number is…
Số phòng của quý khách là…

Would you like to have a breakfast?
Quý khách có muốn dùng bữa sáng hay không?.

Glad to be of service!
Rất vui được phục vụ quý khách!.

Thank you for staying with us!
Cảm ơn quý khách!

Sorry, we’re full.
Xin lỗi đã hết chỗ rồi.---
Từ vựng:
vacancy  /ˈveɪ.kən.si/  không gian trống, chưa được sử dụng
reservation  /ˌrez.əˈveɪ.ʃən/  sự xếp đặt trước
full /fʊlđầy, không còn trồn