Breaking News

Các loại thức uống

Lại là chủ đề Các loại thức uống đây ạ.

Cold Drinks
koʊld drɪŋks
nước giải khát
Fruit Juice
frut ʤus
nước ép trái cây
Ice Tea
ˌaɪs ˈtiː
trà đá  • Để hỏi người khác dùng gì:


          What are you having?
          What can I get you?
          Can I get you something to drink?
          What would you like to drink?

  • Hỏi muốn uống loại gì?
           Which wine would you like? - Bạn muốn uống rượu gì?
           Có thể thay đổi wine bằng loại khác ví dụ: cold drink, tea, juice, coffee, beer...
          Trả lời là; I would like a glass of white wine. - Cho tôi một cốc vang trắng.


          Would you like ice with that?

           Hỏi có muốn để đá vào thức uống không?

  • Nếu bạn là người bán hàng mà muốn hỏi khách là uống tại chỗ hay là đem về

          Is it for here or to go?
          Drink in or take-away?