Breaking News

CÁCH SỬ DỤNG KHÁC CỦA WISH

Ở bài Cấu trúc câu điều ước WISH, chúng ta đã làm quen với cả ba điều ước cho tương lai, hiện tại và quá khứ. Tuy nhiên trong một số trường hợp WISH không như vậy, cùng làm quen nhé.

wish to hơi mang tính hình thức để thay cho “want to”.
Ví dụ: I wish to make a complaint.
           Tôi muốn khiếu nại.
           I wish to see my mom.
           Tôi muốn thấy ngmẹ tôi.

sử dụng “wish” với một cụm danh từ đứng sau để đưa ra một lời chúc mừng, mong ước.
Ví dụ: I wish you all the best in your new job.
           Chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất trong công việc mới.       
           We wish you a merry Christmas.
           Chúng tôi chúc bạn Giáng sinh vui vẻ.