Breaking News

Câu đối 十口心思

 十口心思思國思家思父母
寸身言谢谢天谢地谢君王

Hai câu trên phiên âm là:
/shí  kǒu  xīn  sī  sī  guó  sī  jiā  sī  fù mǔ/
/cùn shēn yán xiè  xiè tiān xiè dì xiè jūn wáng/

Với âm Hán là: 
"Thập khẩu tâm tư, tư quốc, tư gia, tư phụ mẫu
Thốn thân ngôn tạ, ta thiên, tạ địa, tạ quân vương"

Đôi câu đối này đối chọi từng chữ. Vế trên ba chữ "khẩu", "thập", "tâm" ghép lại thành chữ "tư" nghĩa là "nhớ" (nhớ nhà, nhớ nước, nhớ cha mẹ). Vế đối thì ba chữ: "thốn", "thân", "ngôn" ghép lại thành chữ "tạ" nghĩa là tạ ơn, cảm ơn (tạ ơn trời, tạ ơn đất, tạ ơn nhà vua).