Breaking News

Chào hỏi tiếng Hoa phương ngữ Quảng Đông và Triều Châu

Ngay khi tại TPHCM, Việt Nam, có khi nào bạn bất chợt vào khu người Việt gốc Hoa, hay đi hội họp, hay đơn giản và đi ăn hủ tiếu mỳ, vằn thắn, sủi cảo, há cảo, sữa đậu nành nóng hổi, ngon ngất ngây bên quận 1, quận 5, quận 6 có khi nào bạn thắc mắc những bạn hàng họ nói chuyện với nhau những câu lạ lùng ấy có nghĩa là gì?

Xin phép bật mí một số bí mật sau:


tiếng Việt
tiếng Quảng Đông
tiếng Triều Châu
chào hỏi
màn hầu
mừng hào
chào mạnh khỏe
nị hủ
lứ hó
chào buổi sáng
chủ tsàn
chạ waa
chào buổi trưa/ chiều
ưự ón
ngậu waa
chào buổi tối
mạn ón
mựng waa
chào tạm biệt
choi kin
 xíaa
làm ơn
póng mòng
tò lóng
làm phiền
mà fàn
bùa lùi
cảm ơn
tó chè (ừm cói)
chòi xìa
bán sỉ
fấy tạc
thó huại
bán lẻ
mài sán
thía sụaa
mắc
kuy
kụi
rẻ
phèn
phii
lên giá
chán chía
hỉ ca
xuống giá
lọt ca
ló kệ
biên lai
sâu thẻo
sâu thìu
mua bán
mại mài
buại buại
tính tiền
cây su
sứn xẹo
trả tiền
wàn
hòi chíi
thối tiền
thui txỉn
ạp chíi
chiết khấu
chít khâu
chí khạo
thanh toán
kít chướn
tsên xẹo