Breaking News

Học tiếng Bồ Đào Nha qua đoạn văn ngắn - Đoạn 1

Júlio e Jussara estudam na mesma escola. Eles são colegas e estudam juntos. Eles são os primeiros alunos da classe. 
Julio và Jussara học chung trường. Họ là bạn học và học cùng nhau. Họ là những học sinh đầu tiên trong lớp học. 

Júlio: Oi, Jussara, tudo bem?
(xin chào Jussara, bạn khỏe không?)

Jussara: Tudo bem e você?
(Tôi khỏe, còn bạn?)

Júlio: Tudo bem 
(Tôi khỏe)

Jussara: Júlio, você trabalha?
(Júlio, bạn có làm việc không?)

Júlio: Sim, eu trabalho à noite. E você também trabalha?
(Vâng, tôi làm việc vào buổi tối. Và bạn cũng làm việc chứ?)

Jussara: Sim, eu trabalho em casa. Eu sou jornalista. 
(Vâng, tôi làm việc tại nhà. Tôi là nhà báo.)

Júlio: Você trabalha para um jornal?
(Bạn làm việc cho một tờ báo à?)

Não, eu trabalho para uma revista de arte. Eu sou artista também.
(Không, tôi làm việc cho một tạp chí nghệ thuật. Tôi cũng là nghệ sĩ.)

Que coincidência. Eu também sou jornalista, mas trabalho para um jornal. Você é pintora?
(Thật trùng hợp quá. Tôi cũng là ký giả, nhưng tôi làm việc cho một tờ báo. Bạn là họa sĩ à?)
Sim, eu sou pintora.
(Vâng, tôi là họa sĩ)

Qual é o seu estilo?
(Style của bạn rất tuyệt!)

Minha pintura é abstrata. Em que área você trabalha?
(Tranh của tôi trừu tượng lắm. Bạn làm việc trong lĩnh vực nào?)

Eu trabalho na área de ciências e meio-ambiente.
(Tôi làm việc trong lĩnh vực khoa học và môi trường)

Que interessante! En tão somos colegas duas vezes: somos estudantes e jornalistas. 
(Thú vị quá! Vậy thì chúng ta là đồng nghiệp hai lần: Chúng ta là sinh viên và nhà báo)