Breaking News

Mua hàng - tiếng Mã lai

Luyện tiếng Mã Lai mỗi ngày với một đoạn hội thoại, một trăm ngày một trăm đoạn hội thoại. Ba trăm sáu mươi lăm ngày thì được ba trăm sáu mươi lăm đoạn hội thoại, hành trình để thành thạo tiếng Mã Lai xây dựng ngày từng ngày thật vững chắc.


Mrs. Smith: Selamat pagi, Aminah.
Aminah: Selamat pagi, mem. Orang itu sudah 
lupa lagibawa surat khabar.
Mrs. Smith: Nanti saya chakap. Saya mahu keluar
sekarang. Saya mahu pergi kedai. Kalau siapa-siapa
datang, chakap nanti saya balek pukul sa-belas.
Aminah: Baik-lah!
             ------


Mrs. Smith: Selamat pagi. Saya mahu beli rokok. Kasi saya dua tin.
Bukan, bukan chap ini, chap itu.
Shop-keeper: Ada lain-lain apa lagi mem mahu?
Mrs. Smith: Saya mahu kertas tulis. Berapa harga sa-buah pad?
Shop-keeper: Satu ringgit satengah.
Mrs. Smith: Itu bayak mahal. Saya kasi lapan puloh sen.
Shop-keeper: Ta' boleh. Mem. Saya rugi.
Apa lagi mem mahu?
Mrs. Smith: Saya mahu satu botol dawat. Bukan. Dawat hitam, bukan biru.
Baik-lah dawat biru tua. Saya mahu buku kechil.
Ada buku peringatan untok lain tahun?
Shop-keeper: Besok bahru ada. Ada lain-lain apa lagi mem mahu?
Mrs. Smith: Itu sahaja. Terima kaseh. Berapa itu?
Shop-keeper: Mem mahu kertas tulis juga?
Mrs. Smith: Tidak. Awak jual banyak mahal.
Shop-keeper: Saya kasi mem satu ringgit dua puloh sen.
Mrs. Smith: Baik-lah! Berapa semua sekali?
Shop-keeper: Empat ringgit sembilan puloh sen.


Từ vựng:
pagi: buổi sáng
Selamat pagi: chào buổi sáng
surat khabar: báo chí
siapa: ai
siapa-siapa: bất kỳ ai
kedai: cửa hàng, cửa tiệm
bukan: không, không phải
lagi: lần nữa, lại
lain: khác
lain-lain: thứ gì khác
terima: nhận, chấp nhận, chứa, chứa đựng
terima kaseh: cảm ơn