Breaking News

Ngữ pháp tiếng Phần Lan: Danh cách

DANH CÁCH TRONG TIẾNG PHẦN LAN
**Ở SỐ ÍT:
Danh cách dạng số ít là dạng thông thường ta vẫn thấy trong từ điển. Ta dùng cách này để trả lời cho câu hỏi ''cái gì?'' Ở dạng số ít, danh cách không có đuôi kết thúc. 
Ví dụ: Talo ( ngôi nhà), khi ghép vào câu sẽ không đổi
Talo on kaunis: Ngôi nhà đẹp
Auto on kaunis: xe hơi đẹp
**Ở SỐ NHIỀU: 
Danh cách ở dạng số nhiều, thêm hậu tố -t phía sau danh từ
Ví dụ: talo (nhà) => talot (những ngôi nhà); auto(xe hơi) => autot (những chiếc xe hơi)
talot ovat kauniita: Những ngôi nhà đẹp
Autot ovat kauniita: Những chiếc xe hơi đẹp


Talo on kaunis

Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn
Đào tạo tiếng Phần Lan online qua skype
Hotline: 0972090298 (Thầy Sơn)