Breaking News

Đọc hiểu bài thơ GO, NOW, AND DREAM - Sicilian Air

GO, NOW, AND DREAM 

                                      ~ Sicilian Air ~

Go, now, and dream o’er that joy in thy slumber –
Moments so sweet again ne’er shalt thou number.
Of Pain’s bitter draught the flavor ne’er flies,
While Plearsure’s scarce touches the lip ere it dies.
Go, then, and dream, etc.

That moon, which hung o’er your parting, so splendid,
Often will shine again, bright as she then did –
But, never more will the beam she saw burn
In those happy eyes, at your meeting, return,
Go, then, and dream, etc.


Một số từ vựng:
o’er  đọc là  [əʊər]  chính là over
https://www.thefreedictionary.com/
ne’er  đọc là  [ner] chính là never

ere đọc là    [ er ] đồng nghĩa với before, previously, prior to, forth nghĩa là trước đây
thy
[ ðaɪ ]
đồng nghĩa với cả your, yours, thine
slumber
[ ˈslʌm.bɚ ]
giấc ngủ, ngủ yên, ngủ ngon
moment
[ ˈmoʊmənts ]
khoảnh khắc, chốc lát; việc quan trọng
shalt
[ ʃælt ]
sẽ dừng lại
lip
[ lɪp ]
môi
flavor
[ ˈfleɪ.vɚ ]
hương vị, hương thơm, mùi thơm; làm cho có mùi thơm
bitter
[ ˈbɪt̬.ɚ ]
chất đắng, đắng, vị đắng; lời nói chua chát
pain
[ peɪn ]
đau; nỗi đau, hình phạt, sự đau nhức
scarce
[ skers ]
khan hiếm, hiếm có, có một ít, hiếm
touch
[ ˈtʌʧəz ]
chạm, sờ; sự tiếp xúc, xúc giác
Pleasure
[ ˈpleʒ.ɚ ]
làm bằng lòng, làm vui vẻ, sự vui chơi, điều làm vui thích, sự vui thích
sweet
[ swiːt ]
ngọt, thơm, dịu dàng
hang - hung - hung
[ hæŋ ] - [hʌŋ ] - [hʌŋ ]
treo
splendid
[ ˈsplen.dɪd ]
chia ra, đi, ngăn ra, nường lại, bỏ đi, sự xa lìa nhau
burn - burnt - burnt
[ bɝːn ] - [ bɝːnt ] –
[ bɝːnt ]
đốt cháy, sự đốt cháy
return
[ rɪˈtɝːn ]
trở về, trở lại, sự trở về, trở lại


Bản dịch tham khảo

Thôi hãy ngủ đi em và hãy mơ
Về niềm vui không còn nữa bao giờ.
Trên môi ta muôn đời còn vị đắng
Hạnh phúc mong manh, tình không bền vững.
Thôi hãy ngủ đi em!

ánh trăng thanh lại tỏa sáng diệu kỳ
Trên đường về lấp lánh buổi chia ly
Nhưng ánh trăng của ngày ta gặp gỡ
Trong mắt em giờ đây không về nữa.
Thôi hãy ngủ đi em!
 (Nguyễn Hoàng Ái dịch)

- - - 

Nào, hãy ngủ đi và mơ thấy niềm vui
Đón ngọt ngào vô biên trong khoảnh khắc.
Cho vị đắng của khổ đau tan mất.
Cho bờ môi chạm biết những niềm vui.
Hãy ngủ đi, và mơ ước em ơi!...

Buổi chia tay, bóng trăng treo huyền ảo.
Vẫn sáng trong như đã sáng lâu rồi.
Nhưng không thể còn mơ màng bừng toả.
Hạnh phúc đong đầy ánh mắt thuở nào vui.
Hãy ngủ đi, và mơ ước em ơi!...
(Hoàng Chương dịch)