Breaking News

Thành ngữ tiếng Anh - the cream of the crop

thành ngữ: the cream of the crop

được định nghĩa trong từ điển Cambridge dictionary.cambridge.org là "the best of a group of similar things or people", tức là người/ vật giỏi nhất, ưu tú nhất trong một nhóm người/ vật đó, còn urbandictionary thì định nghĩa là "the best of the best" nghĩa là tốt nhất trong những cái tốt nhất. Như vậy có thể hiểu the cream of the crop là thành phần tinh túy nhất, giỏi nhất, ngon nhất, là nhất của nhất, đỉnh của đỉnh..

Ví dụ: Medical school admissions committees only choose the cream of the crop.
           Hội đồng tuyển sinh của trường Y chỉ chọn những người giỏi nhất.

👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓

Ngoại ngữ Thái Sơn đang chiêu sinh lớp tiếng Anh tháng 6 trình độ A1 online qua Skype!!!
⌚️ Lịch học: 2-4-6, 18g-19g30
Khai giảng: 19/6/2020
📖  Học từ đầu A1, phát âm đánh vần.
 Lớp tối đa 5 học viên

Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn Anh Hoa Nhật Hàn và các tiếng hiếm
251, đường số 1, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TpHCM
☎️: 0972090298