Breaking News

Thành ngữ tiếng Anh: hit the books

hit the books đơn giản là:


to study, study hard, to begin to study in a serious and determined way

dictionary.cambridge

Ví dụ: My exams are soon so I’d better start hitting the books.
           Kỳ kiểm tra của tôi sắp đến nên tôi bắt đầu học tốt hơn.
           You better hit the books if you want to pass this exam.
            Tốt hơn là bạn lo học nếu muốn đậu kỳ thi này.

👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓


Ngoại ngữ Thái Sơn đang chiêu sinh lớp tiếng Anh tháng 6 trình độ A1 online qua Skype!!!
⌚️ Lịch học: 2-4-6, 18g-19g30
Khai giảng: 19/6/2020
📖  Học từ đầu A1, phát âm đánh vần.
 Lớp tối đa 5 học viên

Trung tâm Ngoại ngữ Thái Sơn Anh Hoa Nhật Hàn và các tiếng hiếm
251, đường số 1, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TpHCM
☎️: 0972090298