Breaking News

Thiên Thiên Hướng Thượng 天天向上

Bạn có xem chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng 天天向上 của đài truyền hình Hồ Nam được dẫn dắt bởi bởi Uông Hàm, Đại Trương Vỹ, Tiền Phong, Vương Nhất Bác, Cao Thiên Hạc cùng đông đảo khách mời, khán giả là sinh viên, người trẻ hài hước phong cách và những nhân vật công chúng thành danh chưa?

Dành cho bạn nào chưa biết thì dưới đây có đường dẫn.Bốn chữ Thiên Thiên Hướng Thượng được dịch nghĩa đen sang tiếng Anh là "Day day up" tức là từng ngày tiến lên, trích ra từ câu nói truyền thống của người Trung Quốc:

好好学习, 天天向上

好 đọc là [hǎo] âm Hán là Hảo có nghĩa là tốt đẹp
学 đọc là [xué] âm Hán Học là có nghĩa là học tập, nghiên cứu
习 đọc là [] âm Hán Tập là có nghĩa là học đi học lại, luyện đi luyện lại thành quen
天 đọc là [tiān] âm Hán Thiên là có nghĩa là bầu trời, tự nhiên, ngày (gồm sáng tối)
向 âm Hán [xiàng] là Hướng có nghĩa là hướng vào, nhắm vào
上  đọc là [shàng] âm Hán Thượng là có nghĩa là đi lên, hướng lên trên, tiến bộ

好好学习, 天天向上: Hảo hảo học tập, thiên thiên hướng thượng
Dịch: Học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ