Breaking News

Tiếng Hoa nhập môn: Bộ thủ - 13 nét

Tiếp theo loạt nhập môn về nói dựa vào phiên âm Nhập môn 1 và Nhập môn 2 thì hôm nay Ngoại ngữ Thái Sơn gửi quý bạn đọc và học viên tiếng Hoa phần tiếp theo đó là Bộ thủ.

"Bộ thủ (部首) là một phần cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm dùng để sắp xếp những loại chữ vuông này. Trong từ điển chữ Hán từ thời xưa đến nay, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm theo bộ thủ thường căn cứ theo nghĩa. Dựa theo bộ thủ, việc tra cứu chữ Hán cũng dễ dàng hơn. Trong số hàng ngàn chữ Hán, tất cả đều phụ thuộc một trong hơn 200 bộ thủ."
Hiểu đơn giản thì bộ thủ trong tiếng Hoa gần như là chữ cái trong tiếng Việt vậy đó, nghĩa của nó chi phối nghĩa của chữ.

Phần 1: Bộ thủ một nét. >> tại đây
Phần 2: Bộ thủ hai nét. >> tại đây.
Phần 3: Bộ thủ ba nét. >> tại đây.
Phần 4: Bộ thủ bốn nét. >> tại đây
Phần 5: Bộ thủ năm nét. >> tại đây.
Phần 6: Bộ thủ sáu nét. >> tại đây.
Phần 7: Bộ thủ bảy nét. >>  tại đây.
Phần 8: Bộ thủ tám nét. >> tại đây.
Phần 9: Bộ thủ chín nét. >> tại đây.
Phần 10: Bộ thủ mười nét. >> tại đây.
Phần 11: Bộ thủ mười một nét. tại đây.
Phần 12: Bộ thủ mười hai nét. tại đây.
Phần 13: Bộ thủ mười ba nét.

205
 
mǐn
mãnh 
con ếch; cố gắng (mãnh miễn)
206
 
dǐng
đỉnh
 cái đỉnh
207
cổ 
cái trống
208
shǔ
thử 
con chuột 

 黽勉從事 /mǐn miǎn cóng shì/ mẫn miễn tòng sự (nghĩa là gắng gỏi làm việc)