Breaking News

Tiếng Hoa nhập môn: Bộ thủ - 6 nét

Tiếp theo loạt nhập môn về nói dựa vào phiên âm Nhập môn 1Nhập môn 2 thì hôm nay Ngoại ngữ Thái Sơn gửi quý bạn đọc và học viên tiếng Hoa phần tiếp theo đó là Bộ thủ.

"Bộ thủ (部首) là một phần cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm dùng để sắp xếp những loại chữ vuông này. Trong từ điển chữ Hán từ thời xưa đến nay, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm theo bộ thủ thường căn cứ theo nghĩa. Dựa theo bộ thủ, việc tra cứu chữ Hán cũng dễ dàng hơn. Trong số hàng ngàn chữ Hán, tất cả đều phụ thuộc một trong hơn 200 bộ thủ."
Hiểu đơn giản thì bộ thủ trong tiếng Hoa gần như là chữ cái trong tiếng Việt vậy đó, nghĩa của nó chi phối nghĩa của chữ.

Phần 1: Bộ thủ một nét. >> tại đây
Phần 2: Bộ thủ hai nét. >> tại đây.
Phần 3: Bộ thủ ba nét. >> tại đây.
Phần 4: Bộ thủ bốn nét. >> tại đây
Phần 5: Bộ thủ năm nét. >> tại đây.
Phần 6: Bộ thủ sáu nét.118
zhú
trúc 
tre trúc
119
 
mễ 
gạo
120
 (, )
mịch 
sợi tơ nhỏ
121
fǒu
phẫu 
đồ sành
122
 (, )
wǎng
võng 
cái lưới
123
yáng
dương 
con dê
124
()
lông vũ
125
  
lǎo
lão 
già
126
 
ér
nhi 
mà, và
127
lěi
lỗi 
cái cày
128
ěr
nhĩ 
tai (lỗ tai)
129
duật 
cây bút
130
 
ròu
nhục 
thịt
131
 
chén
thần 
bầy tôi
132
 
tự 
tự bản thân, kể từ
133
zhì
chí 
đến
134
jiù
cữu 
cái cối giã gạo
135
 
shé
thiệt 
cái lưỡi
136
chuǎn
suyễn
sai suyễn, sai lầm
137
 
zhōu
chu 
cái thuyền
138
gèn
cấn 
quẻ Cấn (Kinh Dịch); dừng, bền cứng
139
sắc 
màu, dáng vẻ, nữ sắc
140
()
cǎo
thảo 
cỏ
141
 
hô 
vằn vện của con hổ
142
chóng
trùng 
sâu bọ
143
xuè
huyết 
máu
144
 
xíng
hành 
đi, thi hành, làm được
145
()
y
áo
146
á
che đậy, úp lên

Phần 7: Bộ thủ bảy nét. >>  tại đây.
Phần 8: Bộ thủ tám nét. >> tại đây.
Phần 9: Bộ thủ bảy nét. >>  tại đây.