Breaking News

Tiếng Hoa nhập môn: Bộ thủ - 7 nét

Tiếp theo loạt nhập môn về nói dựa vào phiên âm Nhập môn 1 và Nhập môn 2 thì hôm nay Ngoại ngữ Thái Sơn gửi quý bạn đọc và học viên tiếng Hoa phần tiếp theo đó là Bộ thủ.

"Bộ thủ (部首) là một phần cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm dùng để sắp xếp những loại chữ vuông này. Trong từ điển chữ Hán từ thời xưa đến nay, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm theo bộ thủ thường căn cứ theo nghĩa. Dựa theo bộ thủ, việc tra cứu chữ Hán cũng dễ dàng hơn. Trong số hàng ngàn chữ Hán, tất cả đều phụ thuộc một trong hơn 200 bộ thủ."
Hiểu đơn giản thì bộ thủ trong tiếng Hoa gần như là chữ cái trong tiếng Việt vậy đó, nghĩa của nó chi phối nghĩa của chữ.

Phần 1: Bộ thủ một nét. >> tại đây
Phần 2: Bộ thủ hai nét. >> tại đây.
Phần 3: Bộ thủ ba nét. >> tại đây.
Phần 4: Bộ thủ bốn nét. >> tại đây
Phần 5: Bộ thủ năm nét. >> tại đây.
Phần 6: Bộ thủ sáu nét. >> tại đây.147
()
jiàn
kiến 
trông thấy
148
 
jué
giác
góc, sừng thú
149
yán
ngôn 
nói
150
cốc 
khe nước chảy giữa hai núi, thung lũng
151
dòu
đậu 
hạt đậu, cây đậu
152
 
shǐ
thỉ 
con heo, con lợn
153
zhì
trãi 
loài sâu không chân
154
()
bèi
bối 
vật báu
155
chì
xích 
màu đỏ
156
()
zǒu
tẩu 
đi, chạy
157
túc 
chân, đầy đủ
158
shēn
thân 
thân thể, thân mình
159
()
chē
xa 
chiếc xe
160
 
xīn
tân 
cay
161
 
chén
thần 
nhật, nguyệt, tinh; thìn (12 chi)
162
 ( )
chuò
sước 
chợt bước đi chợt dừng lại
163
()
ấp 
vùng đất, đất phong cho quan
164
 
yǒu
dậu 
một trong 12 địa chi
165
 
biàn
biện 
phân biệt
166
lý 
dặm; làng xóm