Breaking News

Tiếng Hoa nhập môn: Bộ thủ - 8 nét

Tiếp theo loạt nhập môn về nói dựa vào phiên âm Nhập môn 1 và Nhập môn 2 thì hôm nay Ngoại ngữ Thái Sơn gửi quý bạn đọc và học viên tiếng Hoa phần tiếp theo đó là Bộ thủ.

"Bộ thủ (部首) là một phần cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm dùng để sắp xếp những loại chữ vuông này. Trong từ điển chữ Hán từ thời xưa đến nay, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm theo bộ thủ thường căn cứ theo nghĩa. Dựa theo bộ thủ, việc tra cứu chữ Hán cũng dễ dàng hơn. Trong số hàng ngàn chữ Hán, tất cả đều phụ thuộc một trong hơn 200 bộ thủ."
Hiểu đơn giản thì bộ thủ trong tiếng Hoa gần như là chữ cái trong tiếng Việt vậy đó, nghĩa của nó chi phối nghĩa của chữ.

Phần 1: Bộ thủ một nét. >> tại đây
Phần 2: Bộ thủ hai nét. >> tại đây.
Phần 3: Bộ thủ ba nét. >> tại đây.
Phần 4: Bộ thủ bốn nét. >> tại đây
Phần 5: Bộ thủ năm nét. >> tại đây.
Phần 6: Bộ thủ sáu nét. >> tại đây.
Phần 7: Bộ thủ bảy nét. >>  tại đây.
Phần 8: Bộ thủ tám nét. 
167
jīn
kim 
kim loại; vàng
168
( , )
cháng
trường 
dài; lớn (trưởng)
169
 ()
mén
môn 
cửa hai cánh
170
 (- )
phụ 
đống đất, gò đất
171
 
dài
đãi 
kịp, kịp đến
172
zhuī
truy, chuy
chim đuôi ngắn
173
vũ 
mưa
174
()
qīng
thanh 
màu xanh
175
fēi
phi 
không
176
()
miàn
diện 
mặt, bề mặt
177
cách 
da thú; thay đổi, cải cách
178
()
wéi
vi 
da đã thuộc rồi
179
jiǔ
phỉ, cửu
rau phỉ (hẹ)