Breaking News

Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu: Cơ bản

Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu: Giới thiệu bản thân


Cách nói Ý nghĩa
Nihongo tiếng Nhật
Eigo tiếng Anh
Nihon Nhật Bản
Furansu nước Pháp
Amerika nước Mỹ
Indoneshia Indonesia
Chuugoku Trung Quốc
Tai Thái Lan 
Oosutoraria nước Úc