Breaking News

Tiếng Rumani - Bài 1

Đoạn 1:
Bună dimineaţa!
Eu sunt Ahmed.
Eu sunt din Siria
Sunt student.
Dịch nghĩa:
Chào buổi sáng!
Tôi là Ahmed.
Tôi đến từ Syria
Tôi là sinh viên


Đoạn 2:
Bună ziua!
Eu sunt Costas
Eu sunt din Cipru.
Sunt din Cipru.
Și eu sunt student.
Dịch nghĩa:
Xin chào!
Tôi là Costas.
Tôi đến từ đảo Síp
Tôi cũng là sinh viên.