Breaking News

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ -Bài 1: Merhaba

Chúng tôi xin chép và dịch quyển sách Erbu Türkçe 1 (như ảnh 2):
Đoạn đàm thoại 1:
İyi günler
İyi günler
Dịch nghĩa:
Xin chào
Xin chào

Ảnh 1
Đoạn đàm thoại 2:
Merhaba!
Merhaba!
Dịch nghĩa:
Xin chào
Xin chào

Đoạn đàm thoại 3:
Günaydın!
Günaydın!
Dịch nghĩa:
Xin chào buổi sáng!
Xin chào buổi sáng!

Đoạn đàm thoại 4:
Iyi akşamlar.
Iyi akşamlar.
Dịch nghĩa:
Chào buổi tối!
Chào buổi tối!

Đoạn đàm thoại  5:
Iyi geceler
Iyi geceler
Dịch nghĩa:
Chúc ngủ ngon!
Chúc ngủ ngon!

Ảnh 2