Breaking News

Tiếng Hoa nhập môn: Bộ thủ - 2 nét

Tiếp theo loạt nhập môn về nói dựa vào phiên âm Nhập môn 1Nhập môn 2 thì hôm nay Ngoại ngữ Thái Sơn gửi quý bạn đọc và học viên tiếng Hoa phần tiếp theo đó là Bộ thủ.

"Bộ thủ (部首) là một phần cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm dùng để sắp xếp những loại chữ vuông này. Trong từ điển chữ Hán từ thời xưa đến nay, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm theo bộ thủ thường căn cứ theo nghĩa. Dựa theo bộ thủ, việc tra cứu chữ Hán cũng dễ dàng hơn. Trong số hàng ngàn chữ Hán, tất cả đều phụ thuộc một trong hơn 200 bộ thủ."
Hiểu đơn giản thì bộ thủ trong tiếng Hoa gần như là chữ cái trong tiếng Việt vậy đó, nghĩa của nó chi phối nghĩa của chữ.


Phần 1: Bộ thủ một nét. tại đây>>

Phần 2: bộ thủ hai nét.7
Èr
nhị
số hai
8
Tóu
đầu
chỉ biểu thị nét chữ
9
Rén
nhân
người
10
Rén
nhân
người
11
rù 
nhập
vào 
12
bát
số tám
13
Jiōng
quynh
vùng biên giới xa; hoang địa
14
mịch
trùm khăn lên
15
Bīng
băng
nước đá
16
kỷ
ghế nhựa
17
Kǎn
khảm
há miệng
18
dāo
đao
con dao, cây đao (vũ khí)
19
lực
sức mạnh
20
bao
bao bọc
21
chuỷ
cái thìa (cái muỗng)
22
fāng
phương 
tủ đựng
23
hệ
che đậy, giấu giếm
24
shí
thập
số mười
25
bốc
xem bói
26
jié
tiết
đốt tre
27
hàn
hán
sườn núi, vách đá
28
khư, tư
riêng tư
29
yòu
hựu
lại nữa, một lần nữa

Phần 3: Bộ thủ ba nét. >> tại đây.
Phần 4: Bộ thủ bốn nét. >> tại đây
Phần 5: Bộ thủ năm nét. >> tại đây.
Phần 6: Bộ thủ sáu nét. >> tại đây.
Phần 7: Bộ thủ bảy nét. >>  tại đây.
Phần 8: Bộ thủ tám nét. >> tại đây.