Breaking News

Tiếng Hoa nhập môn: Bộ thủ - 5 nét

Tiếp theo loạt nhập môn về nói dựa vào phiên âm Nhập môn 1Nhập môn 2 thì hôm nay Ngoại ngữ Thái Sơn gửi quý bạn đọc và học viên tiếng Hoa phần tiếp theo đó là Bộ thủ.

"Bộ thủ (部首) là một phần cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm dùng để sắp xếp những loại chữ vuông này. Trong từ điển chữ Hán từ thời xưa đến nay, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm theo bộ thủ thường căn cứ theo nghĩa. Dựa theo bộ thủ, việc tra cứu chữ Hán cũng dễ dàng hơn. Trong số hàng ngàn chữ Hán, tất cả đều phụ thuộc một trong hơn 200 bộ thủ."
Hiểu đơn giản thì bộ thủ trong tiếng Hoa gần như là chữ cái trong tiếng Việt vậy đó, nghĩa của nó chi phối nghĩa của chữ.

Phần 1: Bộ thủ một nét. >> tại đây
Phần 2: Bộ thủ hai nét. >> tại đây
Phần 3: Bộ thủ ba nét. >> tại đây.
Phần 4: Bộ thủ bốn nét. >> tại đây.
Phần 5: Bộ thủ năm nét. 


95
xuán
huyền 
màu đen huyền, huyền bí
96
 
ngọc 
đá quý, ngọc
97
 
guā
qua 
quả dưa
98
ngõa 
ngói
99
gān
cam 
ngọt
100
 
shēng
sinh 
sinh đẻ, sinh sống
101
 
yòng
dụng 
dùng
102
 
tián
điền 
ruộng
103
( )
thất 
đơn vị đo chiều dài, tấm (vải)
104
 
nạch 
bệnh tật
105
 
bát 
gạt ngược lại, trở lại
106
bái
bạch 
 màu trắng
107
bì 
da
108
mǐn
mãnh 
bát dĩa
109
mục 
mắt
110
máo
mâu 
cây giáo để đâm
111
 
shǐ
thỉ 
cây tên, mũi tên
112
shí
thạch 
đá
113
 ()
shì
thị; kỳ
chỉ thị; thần đất
114
róu
nhựu 
vết chân, lốt chân
115
hòa 
lúa
116
 
xué
huyệt 
hang lỗ
117
 
lập 
đứng, thành lập