Breaking News

Tiếng Hoa nhập môn: Bộ thủ - 12 nét

Tiếp theo loạt nhập môn về nói dựa vào phiên âm Nhập môn 1 và Nhập môn 2 thì hôm nay Ngoại ngữ Thái Sơn gửi quý bạn đọc và học viên tiếng Hoa phần tiếp theo đó là Bộ thủ.

"Bộ thủ (部首) là một phần cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm dùng để sắp xếp những loại chữ vuông này. Trong từ điển chữ Hán từ thời xưa đến nay, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm theo bộ thủ thường căn cứ theo nghĩa. Dựa theo bộ thủ, việc tra cứu chữ Hán cũng dễ dàng hơn. Trong số hàng ngàn chữ Hán, tất cả đều phụ thuộc một trong hơn 200 bộ thủ."
Hiểu đơn giản thì bộ thủ trong tiếng Hoa gần như là chữ cái trong tiếng Việt vậy đó, nghĩa của nó chi phối nghĩa của chữ.

Phần 1: Bộ thủ một nét. >> tại đây
Phần 2: Bộ thủ hai nét. >> tại đây.
Phần 3: Bộ thủ ba nét. >> tại đây.
Phần 4: Bộ thủ bốn nét. >> tại đây
Phần 5: Bộ thủ năm nét. >> tại đây.
Phần 6: Bộ thủ sáu nét. >> tại đây.
Phần 7: Bộ thủ bảy nét. >>  tại đây.
Phần 8: Bộ thủ tám nét. >> tại đây.
Phần 9: Bộ thủ chín nét. >> tại đây.
Phần 10: Bộ thủ mười nét. >> tại đây.
Phần 11: Bộ thủ mười một nét. tại đây.
Phần 12: Bộ thủ mười hai nét.


201
huáng
hoàng 
màu vàng
202
黍 
shǔ
thử 
lúa nếp
203
黑 
hēi
hắc 
màu đen
204
黹 
zhǐ
chỉ 
may áo, khâu vá 
195
()
ngư 
con cá
196
()
niǎo
điểu 
con chim
197
lỗ 
đất mặn
198
鹿
lộc 
con hươu
199
()
mạch 
lúa mạch
200
ma 
cây gai